Ułatwienia dostępu

Akademię Gościnności stworzyliśmy z potrzeby serca i rozumu, w odpowiedzi na potrzeby rynku. W Akademii Gościnności w przystępny sposób objaśniamy, jak rozwijać turystykę na poziomach lokalnym i regionalnym oraz kreować rozpoznawalne marki, które pokochają turyści.

Edukujemy, szkolimy, wzmacniamy i poszerzamy kompetencje uczestników w oparciu o własny autorski program opracowany w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby lokalnych społeczności, ich liderów oraz motywacje turystów. Dzięki 20-letniemu doświadczeniu zawodowemu w turystyce, samorządzie lokalnym, biznesie, ngo’sach i nauce, przekazujemy wiedzę praktyczną, bez akademickiej nudy i niezrozumiałych słów.

Oferowane w Akademii Gościnności zajęcia stacjonarne i terenowe z różnorodnych obszarów turystyki adresujemy zarówno do profesjonalistów jak i osób, które dopiero myślą o podjęciu działalności z nią związanej i chcą się do tego solidnie przygotować.

Warsztaty, szkolenia, konferencje i debaty dedykujemy przedstawicielom branży turystycznej, samorządu terytorialnego, lokalnych grup działania, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, a także  zwykłym mieszkańcom (dzieciom, młodzieży, aktywnym zawodowo osobom dorosłym i seniorom), którzy w imię idei gościnności mają bardzo duży wpływ na rozwój turystyki w swoich miejscowościach.

Prócz ogólnodostępnych zajęć Akademii Gościnności, przygotowujemy dedykowane warsztaty, szkolenia i konferencje na zamówienie.

Angażujemy się w rozwój turystyki w Polsce i poza jej granicami. Pomagamy nawiązywać i zacieśniać więzi społeczne, budować sieci ukierunkowane na dobrą współpracę, efektywniejszą w rozrachunku od niezdrowej konkurencji.

Akademię Gościnności stworzyliśmy z potrzeby serca i rozumu. W odpowiedzi na potrzeby rynku. https://akademiagoscinnosci.pl/images/demo/content/img-9.jpg Super User