Ułatwienia dostępu

Rozwój lokalny, społeczność lokalna, wspólnota lokalna, władza lokalna – to pojęcia, które każdy człowiek powinien dobrze znać i rozumieć, dzięki temu pojmie, że niezależnie od wszystkiego jest kreatorem jakości życia w miejscowości, w której mieszka. A także uświadomi sobie, że łączy go niewidzialna nić nie tylko ze swoimi bliskimi i koleżanką mieszkającą ulicę dalej, ale również z sąsiadem, za którym - być może - nie za bardzo, przepada.


Każdy: ja, Ty, ona, on, ono - jest członkiem jakiejś społeczności lokalnej, nazywanej wspólnotą. Przynależy do grupy, którą łączy określona przestrzeń geograficzna, a więc miejsce, w którym mieszka i żyje. I nie musi nigdzie tej przynależności zgłaszać. Nabywa ją „z automatu” w chwili zamieszkania na danym terenie. Spoiwem społeczności lokalnej bywa silny związek z obszarem zamieszkania pod względem kulturowym, społecznym, gospodarczym i duchowym.


Każdy członek lokalnej wspólnoty jako jednostka indywidualna i niezależna może być zaangażowany w szereg różnorodnych aspektów życia ukierunkowanych na własną egzystencję i byt swojej rodziny oraz w działania na rzecz miejscowości, w której mieszka, żyje czy pracuje. Stanowi indywiduum, ale jego samorozwój i decyzje, jakie podejmuje przekładają się pośrednio oraz bezpośrednio na jakość życia ogółu wspólnoty lokalnej.

Każdy ma więc wpływ nie tylko na „swój kawałek podłogi”, ale i na gminę, powiat czy województwo, do którego administracyjnie przynależy miejscowość, w której zamieszkuje. Od każdego z nas zależy więc w dużej mierze to, jak nasza miejscowość, gmina, powiat i region – wygląda, co oferuje nam mieszkańcom, a także co może zaproponować przyjezdnym. Od nas zależy również to na, ile te miejsca są gościnne oraz bezpieczne. Dla nas samych, dla potencjalnych nowych mieszkańców i dla turystów.

Sukces rozwoju lokalnego zależy od zaangażowania społeczności w życie lokalnej wspólnoty. Od miłości do miejsca, z którego się pochodzi. Od jego znajomości, pracy na jego rzecz – także od pracy nad samym sobą - i decyzji, które się podejmuje. Każda osoba bez wyjątku mieszkająca na obszarze danej miejscowości ma bezpośredni wpływ na jej rozwój. To od niej, jej sąsiadów i osób wybranych do władz samorządowych zależy poziom oraz jakość życia całej lokalnej wspólnoty.

FIO PASEK

Gościnność jako źródło rozwoju https://akademiagoscinnosci.pl/ Super User