„Niebiosa nigdy nie pomogą tym, którzy nie działają” ta złota myśl Sofoklesa umieszczona jest na stronie internetowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo, jest hasłem podmiotu, który utematyzował swoją wieś, po to, by przede wszystkim uratować mieszczącą się w niej świetlicę, którą samorząd lokalny postanowił zlikwidować. Lokalna aktywność mieszkańców obudziła się, gdy pojawiło się zagrożenie i zaowocowała wieloma cennymi projektami, dzięki którym Aniołowo otworzyło się na turystykę.


Aniołowo to niewielka, licząca 200 mieszkańców, wieś w powiecie elbląskim. Wskutek reform gospodarczych do jakich doszło w Polsce pod koniec lat 90. utraciła własną szkołę, bibliotekę, pocztę oraz punkt skupu mleka, stąd gdy pojawił się zamysł władz gminnych dotyczących likwidacji świetlicy, mieszkańcy postanowili jemu skutecznie przeciwdziałać i „wzięli sprawy w swoje ręce” Zebrali środki na remont jej budynku, a następnie ulokowali w nim siedzibę sformalizowanego w 2003 roku stowarzyszenia, które postanowiło przemienić wieś w anielski przyczółek i sprawić, by zaczęli odwiedzać go turyści. Wspólna praca mieszkańców nad ideą anielskiej wioski została doceniona, i w Polsce i zagranicą, czego dowód stanowią nagrody oraz wyróżnienia, które Aniołowo otrzymuje jako doskonale zorganizowana tematyczna wioska, z dobrze przygotowanym dla turystyki produktem. Miejscowość słynie z „Anielskiego Zakątka”, w którym znajdują się interesujące rzeźby aniołów, „Szlaku Aniołów”, a także corocznego eventu, jakim jest organizowany przez stowarzyszenie Zlot Miłośników Aniołów.


Turyści pojawiający się na tematycznym zwiedzaniu wsi mogą wziąć udział w anielskich warsztatach: kulinarnych, ceramicznych, kuglarskich, rzeźbiarskich i koronkarskich. Wytworzony w ramach zamiaru obrony świetlicy produkt turystyczny w Aniołowie zintegrował mieszkańców i wzbudził w nich poczucie dumy z miejsca zamieszkania, które przez wizytujących wieś – określane bywa jako wyjątkowe. Tematyzacja wsi zaktywizowała mieszkańców do dalszych działań. Miejscowość, rozwija się agroturystycznie.

Aniołowo - tematyczna wioska pod Elblągiem https://akademiagoscinnosci.pl/ Super User