Podczas warsztatów zaplanowano zajęcia takie m.in. jak:

 • Gościnność lokalna i turystyka. Czym są, jaki mamy na nie wpływ i co mogą dać nam, naszej miejscowości i regionowi?
 • Łańcuch pokoleń. Jak zarządzać rolami społecznymi na rzecz kształtowania idei gościnności lokalnej i budowania produktu lokalnego?
 • Dlaczego musimy rozpocząć pracę od podstaw. I czym są te podstawy?
 • Ile powinien wiedzieć o swojej miejscowości, gminie, powiecie, regionie przeciętny mieszkaniec i jak wyposażyć go w tę wiedzę?
 • Dziedzictwo, nasz wyróżnik. O ważnej sztuce doceniania tego, co mamy i bycia z tego dumnym, a także stereotypizacji dziedzictwa i dzielenia go na: nasze, obce, chciane, niechciane, trudne.
 • Interpretacja dziedzictwa. Jak opowiadać o miejscu ciekawie i prawdziwie, nawet gdy wiążą się z tym trudne historie, czyli storytelling;
 • Autentyczność... Rzecz o wartości i tym co tak naprawdę obchodzi turystę i dlaczego jest to znacznie więcej niż nam się wydaje?
 • Produkt lokalny, czym jest, co się na niego składa, jak go tworzyć i dlaczego jest ważny?
 • Tworzymy produkt lokalny, sieć i co dalej?
 • Skuteczna promocja produktu lokalnego. Jak dać odpowiednie rzeczy słowo i nie porównywać się z innymi?
 • Spójrz na swoją miejscowość oczyma turysty…

Warsztat zakłada 30 godzin ćwiczeń. Osoby, które wezmą w nim udział zdobędą gruntowną wiedzę na temat gościnności usługowej i będą mogły szkolić w ramach Akademii Gościnności kolejne grupy.

Zapraszamy na warsztaty przede wszystkim przedstawicieli ngo'sów, lokalnych grup działania, pracowników kultury.

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidywana liczba miejsc, kwalifikacje na warsztat odbędą się dwuetapowo:

 1. Kandydat na uczestnika warsztatów dla liderów wypełnia i wysyła formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem Formularz zgłoszeniowy.
 2. Członek fundacji przeprowadza rozmowę kwalifikacyjna z uczestnikami.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są przez formularz rekrutacyjny w terminie do 3.10.2021. O zakwalifikowaniu kandydatów poinformujemy w terminie do 9.10.2021 roku.

 Warsztaty i szkolenia odbędą się w trybie stacjonarym. W razie zwiększenia ilości zachorowań na COVID19 zostaną zmienione terminy warsztatów lub zostaną one przeprowadzone w formie online.

Akademia Gościnności. Warsztaty dla 20 liderów i edukatorów. https://akademiagoscinnosci.pl/ Super User