Ułatwienia dostępu

Adresatami projektu "Akademia Gościnności" realizowanego prze Fundację Symbioza i finansowanego z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIP są mieszkańcy południowej części Dolnego Śląska zamieszkujący historyczne ziemie dawnego Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, w szczególności powiatów: świdnickiego i dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego, na obszarze których w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2021 będą prowadzone działania projektowe z obszaru: edukacji regionalnej, edukacji turystycznej, edukacji kulturalnej i dziedzictwa, krajoznawstwa czy przedsiębiorczości.

Działania te są odpowiedzią na zdiagnozowane w latach 2017-2019 przez Fundację Symbioza potrzeby wspólnot lokalnych wspomnianych powiatów, których członkowie nie posiadają wystarczającej wiedzy i świadomości tego, że sami mogą rozwój lokalny wpływać i go stymulować.

Pakiet warsztatów „Akademii Gościnności”, dostosowany poziomem do każdej grupy wiekowej, opracowany został tak, aby wyposażyć w wiedzę dorosłych (którzy z uwagi na to, że w szkołach do jakich uczęszczali nie było dotąd systemowego kształcenia w tym zakresie nie mają odpowiedniej wiedzy w obszarze rozwoju turystycznego i gościnności lokalnej, co przekłada się na brak inicjatyw i aktywności w tej materii), jak i rozpocząć systematyczną edukację dzieci i młodzieży, która winna poskutkować miłością do swojej lokalnej ojczyzny i zainteresowaniem tym, co się w niej na co dzień dzieje jak i jej dziedzictwem, które jest potężnym kapitałem do wielu rozmaitych działań, w tym turystyki, która po zakończeniu pandemii COVID-19 będzie znów intensywnie się rozwijać

FIO PASEK

Beneficjenci projektu http://akademiagoscinnosci.pl/ Super User