Ułatwienia dostępu

Celem zadania dofinansowanego z FIO jest zwiększenie aktywności społecznej na rzecz idei gościnności jako źródła rozwoju lokalnego ukierunkowanego na turystykę i tworzenie trwałych więzi współpracy wspólnot lokalnych. Jego realizacja będzie następowała stopniowo, a przyczyni się do niej „Akademia Gościnności”, kreatywna, innowacyjna międzypokoleniowa przestrzeń, w której seniorzy, dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe pogłębią wiedzę o swoim miejscu zamieszkania, jego okolicy i regionie, a także poprawią kompetencje społeczne, dzięki którym będą mogli brać udział w jego rozwoju i sami ten rozwój swoją aktywnością i pomysłowością będą stymulować. Adresatami zadania są mieszkańcy południowej części Dolnego Śląska zamieszkujący historyczne ziemie dawnego Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, dla których będą prowadzone działania projektowe z obszaru: edukacji regionalnej, edukacji turystycznej, edukacji kulturalnej i dziedzictwa, krajoznawstwa czy przedsiębiorczości.

Działania te są odpowiedzią na zdiagnozowane w latach 2017-2019 przez Fundację Symbioza potrzeby wspólnot lokalnych wspomnianych terenów.  . Pakiet warsztatów „Akademii Gościnności”, dostosowany poziomem do każdej grupy wiekowej, opracowany został tak, aby wyposażyć w wiedzę dorosłych  jak i rozpocząć systematyczną edukację dzieci i młodzieży, która winna poskutkować miłością do swojej lokalnej ojczyzny, zainteresowaniem tym, co się w niej na co dzień dzieje jak i jej dziedzictwem, które jest potężnym kapitałem do wielu rozmaitych działań, w tym turystyki, która po zakończeniu pandemii COVID-19 będzie znów intensywnie się rozwijać.

 

Projekt Akademia Gościnności dofinansowany z FIO http://akademiagoscinnosci.pl/images/demo/content/img-26.jpg Super User