Ułatwienia dostępu

Społeczności lokalne, szukając nowych, potencjalnych dróg, które mogłyby prowadzić do rozwoju, coraz częściej dostrzegają możliwości, jakie w związku z tym stwarza turystyka. Jako dynamicznie rozwijające się zjawisko społeczno-ekonomiczne jest ona dziedziną synergiczną w stosunku do wszystkich istotnych dla rozwoju lokalnego oraz regionalnego celów i jako jeden z podstawowych sektorów gospodarki, generuje wysoki poziom zatrudnienia ze względu na duże możliwości „usługotwórcze”.


Wspólnoty lokalne, obserwując rozwój turystyki w swoich okolicach, oczekują, że zjawisko to także i u nich przyczyni się do ożywienia ich miejscowości, pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości i wzrostu dochodów. Jest to całkiem możliwie, tylko aby mogło się to zdarzyć, należy przeprowadzić wiele działań, które pozwolą zrozumieć wszystkim mieszkańcom czym jest turystyka i jaki mają na nią wpływ, nawet jeśli nie będą chcieli się w nią angażować zawodowo czy biznesowo. Turystyki, która opiera się o sztukę relacji i ideę gościnności, nie można zaprogramować miejscowości w pojedynkę, podobnie jak nie można (gdyż nie uda się to na dłuższą metę) rozwijać jej zjawisk w pojedynkę. Do turystyki społeczności lokalne, jako grupy przyjmujące turystów, należy wychowywać (tu przede wszystkim chodzi o wychowywanie najmłodszych pokoleń) i odpowiednio przygotować.

W turystykę należy zaangażować wszystkie pokolenia mieszkańców. Tylko wtedy można odnieść sukces. Na rozwój turystyki w miejscowościach, szczególnie w małych miejscowościach, w których ruch turystyczny dotąd nie istniał lub bywał sporadyczny, wpływ mają zarówno dzieci i młodzież – których należy edukować w zakresie gościnności oraz znajomości regionu, osoby dorosłe oraz seniorzy. Nie wiedzieć czemu wiele samorządów lokalnych pomija osoby starsze w procesie kształtowania strategii rozwoju turystyki. A seniorzy stanowią przecież pokolenia osób, które nie tylko znają historię swoich miejscowości i zdarzenia, o których młodsi mogą nie mieć pojęcia, ale także potrafią wytwarzać produkty lokalne, w tym kulinarne, które dla turystów są wyjątkowo atrakcyjne. Seniorzy powinni być grupą zaangażowaną w ideę gościnności i w prowadzone działania ukierunkowane rzecz rozwoju produktu lokalnego oraz turystyki.


Rozwój miejscowości związany z turystyką zależy od uważności, kreatywności, twórczości, chęci do działania i zaangażowania się w nie wszystkich grup mieszkańców. Należy pamiętać, że turystyka bywa zjawiskiem konfliktogennym, dlatego warto od początku zwrócić uwagę na to, by rozwijać ją w sposób zrównoważony. Badania z całego świata wskazują, że prawdziwym świecie turystycznych „społeczności przyjmujących” niewiele rzeczy jest ustalonych. Nieustannie dokonuje się ponownej oceny tego, jak należy korzystać z przestrzeni geograficznej, w oparciu o ciągle zmieniające się uwarunkowania, relacje społeczne w obrębie wspólnoty lokalnej i poza nią.

W miejscowości na gościnność składają się - nie tylko uprzejmość ze strony lokalsów, ale wiedza o atrakcjach i walorach miejscowości oraz regionu. Nie ma niczego gorszego niż odpowiedź mieszkańca na pytanie turysty brzmiąca „nie wiem”. Niestety, w Polsce ciągle się zdarza, że mieszkańcy nie są w stanie powiedzieć nic sensownego o walorach swoich miejscowości i ich atrakcjach, dlatego koniecznym jest prowadzenie zajęć z krajoznawstwa i edukacji regionalnej już w przedszkolach. Dzięki temu wyposażymy dzieci w wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w przyszłości. Równolegle warto prowadzić edukację pozaformalną ukierunkowaną na gościnności wśród młodzieży i osób dorosłych oraz seniorów.


Gościnność w turystyce to także pozytywne wrażenia. Społeczności lokalne, które zapewnią je turystom odniosą korzyści z wyższego wskaźnika ruchu turystycznego i dobrej jakości marketingu rekomendacji, niezwykle popularnego w dobie socialmediów.

Wraz z rozwojem turystyki i podróży służbowych pojawiło się jednak zróżnicowanie działalności związanej z goszczeniem, między tymi, które mają charakter społeczny, a tymi, które wiążą się z płatnościami. W obu kategoriach uczestnicy zwykle przestrzegają etykiety i zasad, które są tradycyjnie praktykowane i obie dotyczą komunikacji interpersonalnej, a w niektórych przypadkach międzykulturowej.
Gościnność jest nie tylko branżą zorientowaną na ludzi, ale także kreatywną. Chodzi w niej przede wszystkim o to, aby goście czuli się wyjątkowo. Oczywiście, wyjątkowo dobrze. Tworzysz produkt — czy to jedzenie, picie, czy przeżycie — i zawsze jest możliwość wymyślenia nowych sposobów, aby uczynić go przyjemniejszym dla Twoich gości (klientów)

Gościnność to postawa. Gościnność objawia się także w tym, CO mówimy i JAK to mówimy. Nie bez powodu mówi się o języku gościnności.
Gościnność najlepiej okazuje się, gdy wychodzisz poza to, co zwykle jest wymagane.

W branży turystycznej, w szczególności w hotelarstwie, w trosce o gościnność poza zapewnieniem doświadczenia zgodnego ze standardem odpowiednim dla kategorii lokalu, możesz oferować gościom spersonalizowane usługi, zwracać uwagę na drobne szczegóły, rozpoznawać lojalnych klientów i szybko zaspokajać ich potrzeby. Chociaż gościnność może być różna dla różnych osób, zawsze będzie wymagała dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić wyjątkowe i niezapomniane wrażenia. I dotyczy to osób zarówno oferujących noclegi, usługi gastronomiczne, przewodnickie jak i pracowników punktu informacji turystycznej czy sklepu z pamiątkami.


Jakie cechy powinny posiadać osoby, które świadczą bezpośrednie usługi w zakresie gościnności?

 • Dobra komunikacja. Jasna i profesjonalna komunikacja poprzez mowę, pisanie i mowę ciała jest niezbędna do dobrej obsługi gościa zarówno w hotelu, agroturystyce, czy podczas oprowadzania po miejscowości.
 • Odporność (psychiczna i fizyczna).
 • Inicjatywa i kreatywność
 • Wielozadaniowość.
 • Zdolność adaptacji.
 • Dbałość o szczegóły.
 • Świadomość kulturowa.
 • Chęć stałego uczenia się, w tym systematycznego uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach z zakresu zgodności.

Przykłady gościnności:

 • Upewnij się, że Twoi goście czują się komfortowo.
 • Często zapraszaj ludzi do swojego domu, miasta i ćwicz się w gościnności.
 • Dawaj drobne prezenty, aby pokazać, że zależy Ci na Twoich gościach.
 • Rozszerz swoją pomoc.
 • Daj gościom znać, że lubisz ich towarzystwo czy obecność.
 • Zapewnij gościom spersonalizowaną usługę.
 • Zwróć uwagę na drobne szczegóły.
 • Identyfikuj i nagradzaj lojalnych gości - klientów.

FIO PASEK

Gościnność a turystyka http://akademiagoscinnosci.pl/ Super User