Pragmatyczni liderzy społeczności lokalnych powinni dbać o wzmacnianie współpracy we wspólnocie, po to, by osiągać lepsze efekty rozwoju lokalnego z korzyścią dla wszystkich. Aktywność i zaangażowanie się w życie wspólnoty, zależy od relacji, które są budulcem każdej społeczności. Jednym z ważniejszych sposobów i strategii na ich wzmacnianie jest uważność.

Kiedy relacje we wspólnocie są silne, a członkowie społeczności są zaangażowani w uważną interakcję, mają mniejsze skłonności do obwiniania innych i wywoływania konfliktów. Zamiast tego pojawia się tendencja do szukania rozwiązań i sposobów na rozwiązanie problemów, poprawę relacji i społeczności jako całości, co w turystyce ma ogromne znaczenie.


Dzięki uważności zyskujemy większą świadomość tego, w jaki sposób ludzie dzielą się swoimi darami i okazujemy wdzięczność za ich zasoby. Uważność tworzy środowisko wdzięczności i optymizmu – takie, w którym wspólnie, w ramach zbiorowej świadomości, członkowie odkrywają sposoby na przekształcenie możliwości w rzeczywistość. Każdy członek wspólnoty rozumie wówczas, jak ważne jest dzielenie się swoimi umiejętnościami, jednocześnie pracując na rzecz konsensusu i wspólnoty.


Należy jednak zdać sobie sprawę, że nawet uważne budowanie społeczności nie jest łatwe. Pojawiają się konflikty, które mogą być realnym zagrożeniem w życiu wspólnoty i realizowaniu jej celów. Ale dzięki skutecznej komunikacji, przejrzystości i integracji, mogą zostać w porę rozpoznawane i rozwiązywane.


Charakterystyka uważnego budowania społeczności:
Uważne budowanie społeczności odbywa się poprzez zaangażowane działanie indywidualnych „budowniczych” pracujących jako grupa w celu stworzenia rentownej organizacji czy wspólnoty lokalnej. Podczas uważnej pracy ze społecznością lokalną na rzecz rozwoju turystyki warto pamiętać, że:


 • Ludzie wspierają to, co tworzą.
 • Ludzie zachowują się odpowiedzialnie, kiedy im zależy.
 • Rozmowa to sposób na zapewnienie spójności.
 • Liderzy przychodzą z różnorodnych miejsc i środowisk.
 • Skoncentruj się na tym, co działa, aby generować energię i kreatywność.
 • Źródło mądrości jest wewnątrz i na zewnątrz. Słuchaj i rozglądaj się.
 • Ludzie mogą poradzić sobie ze wszystkim, gdy są we wspólnocie.
 • Szczodrość, przebaczenie i uczciwość są spoiwem wspólnoty lokalnej.


U podstaw każdego z tych sposobów leży umiejętność krytycznego myślenia. Brak któregokolwiek z tych czynników może być przeszkodą w utrzymaniu uważnej społeczności. Wczesna identyfikacja i rozwiązanie potencjalnych przeszkód minimalizuje możliwość, że staną się one głównymi przeszkodami dla zdrowej pracy w społeczności lokalnej.


Aby być naprawdę skutecznym, kilka kluczowych elementów gościnności musi być stale obecnych: wzajemny szacunek, etyka wzajemności i przyjazna, współzależna współpraca. Te potężne elementy pomagają zdobyć zaufanie, które buduje osobistą pewność siebie w relacjach, a tym samym pomaga budować kwitnącą i zrównoważoną społeczność, w której jednostki nadal są inspirowane do pracy ze sobą dla wspólnego dobra. Podczas pracy uważnej na rzecz społeczności lokalnej i ze społecznością lokalną na rzecz rozwoju należy:


 • Pobudzać entuzjazm i zdolność do wprowadzania innowacyjnych pomysłów.
 • Stworzyć wspólną platformę dla innowacji poprzez współpracę – bo praca jest szybsza, efektywniejsza i zdecydowanie przyjemniejsza we wspólnym wykonaniu.
 • Wzmacniać się nawzajem jako cenni i zaufani współpracownicy i innowatorzy. Nie powinniśmy bać się eksperymentowania poprzez łączenie pomysłów; nasze słabości mogą być źródłem odwagi do zmian.
 • Nie dopuszczać do rutyny, aby nasza praca była świeża, bez ingerowania w narastające zmiany dla społeczności!


Jeśli uda nam się zastosować te zasady w praktyce, z pewnością zbliży nas to do gościnnej społeczności, której wszyscy pragniemy.

 

Uważność w rozwijaniu współpracy społeczności na rzecz gościnności http://akademiagoscinnosci.pl/ Super User